Grafik Tasarım

Öğretim Elemanları

07/07/2015 19:30:56 - 24/01/2018 19:30:56 - 1823 Takip

Yrd. Doç. Serkan ÇALIŞKAN
Tasarım Bölüm Başkan 

Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Yükseklisans : Sakarya Üni.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim ASD

 

Öğr.Gör. Ferah Nur DÜNDAR 
Grafik Tasarımı Programı Danışmanı

Lisans: 

 

Yükseklisans:

Öğr.Gör. Eren GÖRGÜLÜ 
Grafik Tasarımı Program Danışmanı

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

Yükseklisans : Süleyman Demirel Üni.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik ASD

Doktora: Devam Ediyor

http://personel.klu.edu.tr/erengorgulu

Öğr. Gör. M. Erol ÇOPUR
Grafik Tasarım Programı Danışmanı
Lisans: Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fak. Grafik

Yükseklisans : Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bil. Ens Grafik ASD

http://personel.klu.edu.tr/erol.copur

Öğretim Elemanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.