Grafik Tasarım
Site HaritasıRSS

Öğretim Elemanları

07/07/2015 23:03:23 - 08/11/2016 23:03:23 - 1609 Takip

Öğr.Gör. M. Erol ÇOPUR 
Tasarım Bölüm Başkan V.

Lisans: Anadolu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fak. Grafik
Yükseklisans : Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bil. Ens Grafik ASD

http://personel.klu.edu.tr/erol.copur

Öğr.Gör. Ferah Nur DÜNDAR 
(Grafik Tasarımı Programı Danışmanı)

Lisans:

Yükseklisans:

Öğr.Gör. Eren GÖRGÜLÜ 
Grafik Tasarımı Program Danışmanı

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

Yükseklisans : Süleyman Demirel Üni.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik ASD

Doktora: Devam Ediyor

http://personel.klu.edu.tr/erengorgulu

Öğr.Gör. Dr. Serkan ÇALIŞKAN
(Grafik Tasarım Programı Danışmanı)
Lisans: Kocaeli Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Yükseklisans : Sakarya Üni.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim ASD

 

Öğretim Elemanı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.