Grafik Tasarım

Staj Çalışma Planı

08/07/2015 12:10:01 - 29/12/2015 12:10:01 - 5330 Okunma

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ STAJ ÇALIŞMA PLANI

 

 1. Staj yapılan kurumu tanımaya yönelik çalışmalar kurumun kısa tarihçesi, kurumun sektördeki yeri, kurumun hedefleri, kurum içi yapı dinamikleri (hiyerarşikyapısı, departmanlar vb.) 2 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 2. Grafik tasarım kavramı ve Grafik tasarımın uygulama alanları ile ilgili araştırma yapılmalıdır ve bu araştırma 2 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 3. A- Staj yerinde daha önce yapılan tasarım örneklerinin kısa analizinin (Çalışmanın türü, tekniği, özellikleri vb.) yapılması, B- Çeşitli baskı tekniklerinin incelenmesi (Ofset, Dijital vb.) ve staj yapılan kurumda daha önce uygulanmış ve/veya basılmış çalışmaların teknik         analizleri 10 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 4. Grafik tasarım ürünlerinde kullanılan görsel öğelerin tanımı ve bu görsel öğelerin grafik tasarım üzerinden değerlendirilmesi (illüstrasyon, fotoğraf vb. Görsel imaj olarak kullanılan materyallerin ne olduğu, teknik özellikleri ve konuya uygunluğu) 4 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 5. Grafik tasarım ürünlerini oluştururken kullanılan bilgisayar yazılımları ve masaüstü yayıncılıkta kullanılan donanımlar hakkında kısa bilgiler 2 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 6. Staj süresi boyunca yapılan ve/veya uygulanan (kendi yaptığınız veya staj sırasında kurumda yapılan) tasarımların detaylı analizleri yapılarak 16gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.
 7. Grafik tasarım uygulama çalışmasının sonuç raporu (Staj dönemi boyunca yapılan çalışmaların analizleri, stajın öğrenciye kattığı değerler ve iş deneyimi hakkında yapılacak olan değerlendirme) 4 gün olacak şekilde staj dosyasına yazılmalıdır.

 

Önemli Not: Staj 20 gün yapılacaksa staj defteri 20 gün olarak doldurulmalı ve yukarıdaki maddeler buna göre düzenlenmelidir.

 

Stajın geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir

 

 • Staj dosyası hazırlanırken kullanılan cümleler yapıldı, edildi, uygulandı şeklinde genel ifadeler ile yazılmalıdır. Staj dosyası mavi veya siyah tükenmez kalemle ve okunur bir şekilde yazılmalıdır.
 • Staj dosyasında fotoğraf alanı bulunan yerlere mutlaka fotoğraf yapıştırmak gerekmektedir.
 • Staj dosyasında bulunan K.Ü. Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Özetinin, staj yapacak öğrenci tarafından mutlaka okunması gerekmektedir.
 • Staj dosyasındaki sayfalar özenle doldurulmalıdır. Her sayfanın yarısı yukarıdaki açıklamalara, diger yarısı da günlük olarak stajda ne yapıldığına ayrılmalıdır. Açıklamalar sayfayı dolduracak şekilde yapılmalıdır. Az yapılan açıklamalar ile geçiştirilen ve kurşun kalem ile doldurulan dosyalar geçersiz sayılacaktır.
 • Staj dosyasının ilgili yerlerinde bulunan her onay bölümü mutlaka imza kaşe ile onaylatılmalıdır. (tasdik eden yetkilinin; adı-soyadı, görevi-ünvanı, imza-kaşe-mühür, değerlendirme formları vb.) Ayrıca her sayfanın üzerinde bulunan tarih, sayfa numarası ve konu bölümü doldurulacak, her gün için bir sayfa kullanılacaktır.
 • Staj dosyasının sonunda bulunan staj yer takip çizelgesi, staj yapılan dönem boyunca özenle doldurulmalı ve işyeri tarafından onaylanmalıdır.
 • Staj defterinin sayfalarına YAPILAN İŞLER KESİNLİKLE YAPIŞTIRILMAYACAKTIR!!! Yapılan çalışmalar ayrı olarak föy dosyasına konulup staj defterinin arkasına eklenmelidir.
 • Staja başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde staja başlangıç belgesi (EK-4) doldurularak ve gerekli yerler imzalatılarak okula ulaştırılmalıdır. (Posta, Kargo, Fax ile gönderilebilir. Gecikmelerden ve kaybolmalardan hiçbir şekilde Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu sorumlu değildir).
 • Staj süresinin bitiminde, staj dosyası ile gerekli tüm evraklar (Fotoğraf yapıştırılmış gizli belge, Staj Sonuç Belgesi EK-8, ve staj dosyası) en geç 15 gün içerisinde Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırılmalıdır. Bu evraklar danışmana değil, Yüksekokul “EvrakKayıt” servisine elden veya Posta, Kargo, Fax ile  teslim edilmelidir. (Gecikmelerden Yüksekokul sorumlu değildir).
 • Staj bitimini takip eden 15 gün içinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.
 
Staj Plan

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.